Tantralärare, vägledare, kursledare

Förteckning över de tantralärare, tantravägledare och tanrakursledare som väljer att publicera sina event i kalendern. Hittar du inget event just nu, klicka dig vidare på personens hemsida  eller kontakta dom, för aktuell information.

Elisabeth "Lisa" Björling
Mia Lehndal 
Sofia Cerne