Tantriska Bodyworkers

Det är viktigt att välja med omsorg när du söker en bodyworker, de namn du hittar här, har alla gått olika slags utbildningar och många av dem känner jag som driver sidan personligen och har i vissa fall även fått en behandling av dem.

Att använda sig av tantra i terapeutiska sammanhang har visat sig vara en utmärkt kombination, då tantran som förhållningssätt utgår ifrån närvaro, medvetenhet och kommunikation. Här är det viktigt att skilja på tantra och tantrasex som två olika begrepp. Tantra är så mycket mer än sex och ofta är det den sexuella kraften som man tappat kontakten med på olika sätt i kroppen när man kontaktar en bodyworker. Inom bodywork utgår man från kroppen och det som händer/ inte händer i den. När vi utsatts för olika slags trauman har kroppen låst sig och hamnat i olika spänningstillstånd och hindrar därmed sig själv att flöda fritt med den sexuella livgivande kraften. Genom att återstarta och få kontakt med sig själv och med kroppen igen och få igång ett flöde i den, kan man genom djup avslappning och beröring som är centralt, släppa på de hinder och blockeringar som stoppar kroppen från att flöda fritt. När flödet är igång och kroppen känns mer levande kan mötet med en partner ske.

Följande bodyworkers kan du boka tid med, de jobbar alla på olika sätt, så välj med omsorg innan du bestämmer dig:
Andrea Figueroa, Malmö
Anira Möller, Västkusten, Stockholm, Köpenhamn
Annelie Hellström, Stockholm, Göteborg
Elisabeth "Lisa" Björling, Uppsala,
Irene Andersson, Stockholm, Göteborg, Uppsala
Ingrid Frideborgsdotter, Stockholm
Lars Hedlin, Linköping, Stockholm