Pelvic floor awereness

Befria din bäckenbotten - Pelvic Floor Awereness

Pelvic floor awereness är en behandling för att lösa upp spänningar i bäckenbottenmusklerna och andra blockeringar i och kring underlivet. När energin blockeras i bäckenbotten hämmas flödet i hela kroppen. Under en behandling får du hjälp att återknyta kontakten med ditt kön och ditt underliv. Du ökar din medvetenhet och receptivitet och därmed förmåga att känna och njuta. När spänningar släpper kan livskraften åter ta plats och du blir mer sensitiv. Det är en kraftfull session som får dig att bli grundad i kroppen och komma hem till dig själv. Det är även väldigt stärkande för självkänslan att lära känna sitt kön och erotiska zoner, att kunna kultivera sin livskraft och börja äga sin sexualitet.

Många är helt omedvetna om sina spänningar i bäckenbotten. Du kan ha för spända muskler på grund av dåliga vanor och förlorat medvetenheten om hur du slappnar av dem. Andra har för svaga muskler och läcker energi och känner sig svaga och vet inte hur de ska stärka dem. Detta ger ofta en känsla av att vara avstängd och ogrundad och kan ge en diffus osäkerhet kring sin sexualitet.

Anledningarna till blockeringarna är många och varierar. Kan bero på stress, ångest, oro, sexuella trauman, emotionell belastning, ignorans, skam, osund prägling, graviditet/födsel, operation, ytlig andning och prestationskrav. Symptom kan vara smärta vid samlag, återkommande urinvägsinfektioner, trängningar, okänslighet, svårt få orgasm, svaga muskler, diffus värk, huvudvärk i bäckenbotten.

En session innehåller både samtal/vägledning och kroppsbehandling. Behandling av musklerna i bäckenbotten kan ske externt eller internt via vagina/anus. Du kan även få direkt feedback på om dina muskler är för spända eller för svaga samt specifika förslag på träning.
 
Några testimonials efter behandling:
”Jag fick en mer inblick hur min vagina fungerar, hur den ser ut, vad de olika ”grejerna” sitter. Att det finns tre muskler och hur jag kan träna dem.”
”Behandlingarna utfördes precis med en sådan respekt som underlivet vill bli bemött på. Och att få kontakt med muskler och olika delar på det här sättet tror jag är mycket läkande. Nu kan jag lyssna till mitt underliv med högsta respekt.”
”Jag har blivit  medveten om att jag spänner underlivet när jag blir stressad eller oroad. När jag släpper spänning i underlivet blir det mer flöde och känsla av frihet i hela kroppen.”